Obavijesti e-poštom

ESET Endpoint Security podržava slanje obavijesti e-poštom ako se pojavi događaj s odabranom razinom opsega podataka. Omogućite stavku Pošalji obavijesti o događaju e-poštom da biste aktivirali obavijesti e-poštom.

CONFIG_NOTICE

SMTP server

SMTP serverSMTP server koji se koristi za slanje obavijesti (npr. smtp.provider.com:587, unaprijed zadani port je 25).

icon_details_hoverNAPOMENA

Program ESET Endpoint Security podržava SMTP servere s TLS šifriranjem.

Korisničko ime i lozinka Ako SMTP server zahtijeva autorizaciju, ova polja treba popuniti valjanim korisničkim imenom i lozinkom koji omogućuju pristup SMTP serveru.

Adresa pošiljateljaU tom se polju navodi adresa pošiljatelja koja se prikazuje u zaglavlju poruka e-pošte s obavijestima.

Adrese primateljaU tom se polju navode adrese primatelja koje se prikazuju u zaglavlju poruka e-pošte s obavijestima. Upotrijebite točku sa zarezom „;” da biste odvojili više adresa e-pošte.

Na padajućem izborniku Minimalna opširnost za obavijesti možete odabrati početnu razinu ozbiljnosti za obavijesti.

Dijagnostički – Zapisuju se sve informacije potrebne za detaljno konfiguriranje programa te svi gore navedeni zapisi.
Informativno – Zapisuju se sve informativne poruke kao što su nestandardni mrežni događaji, uključujući uspješne aktualizacije te svi gore navedeni zapisi.
Upozorenja – Zapisuju se kritične pogreške i poruke upozorenja (antistealth tehnologija ne radi ispravno ili aktualizacija nije uspjela).
Pogreške – Zapisuju se pogreške (zaštita dokumenta nije pokrenuta) i kritične pogreške.
Kritično – Zapisuju se samo kritične pogreške pri pokretanju antivirusne zaštite ili ako je sustav zaražen.

Aktiviraj TLS – Aktivira slanje upozorenja i poruka obavijesti koje podržavaju TLS šifriranje.

Interval nakon kojeg će biti poslana obavijest e-poštom (min) – Interval u minutama nakon kojeg će nove obavijesti biti poslane e-poštom. Ako ovu vrijednost postavite na 0, obavijesti će biti odmah poslane.

Pošalji svaku obavijest u zasebnoj poruci e-pošte – Kada je ova mogućnost aktivirana, primatelj prima novu poruku e-pošte za svaku obavijest. To može dovesti do primitka velikog broja poruka e-pošte u kratkom vremenskom razdoblju.

Oblik poruke

Oblik poruka o događaju – Format poruka o događaju koje su prikazane na udaljenim računalima.

Oblik poruka s upozorenjem o prijetnji – Upozorenja o prijetnji i poruke s obavijestima imaju unaprijed definirani standardni oblik. Preporučujemo da ne mijenjate taj oblik. No u određenim ćete slučajevima (ako, primjerice, radite s automatiziranim sustavom za obradu e-pošte) možda morati promijeniti oblik poruka.

Koristi lokalne jezične znakove – Pretvara poruku e-pošte u ANSI kodiranje znakova na temelju regionalnih postavki sustava Windows (npr. windows-1250). Ako tu mogućnost ostavite neoznačenom, poruka će se pretvoriti i kodirati u ASCII 7-bitnom obliku (npr. "ć" će se promijeniti u "c", a nepoznati simbol u "?").

Koristi lokalno kodiranje znakova – Izvor poruke e-pošte bit će kodiran u oblik Quoted-printable (QP) koji koristi ASCII znakove i može ispravno e-poštom prenijeti posebne znakove u 8-bitnom obliku (ččćžšđ).