Web i e-pošta

U odjeljku Web i e-pošta možete konfigurirati zaštitu klijenta e-pošte, zaštititi internetsku komunikaciju pomoću značajke Kontrola weba, Zaštita web pristupa i kontrolirati internetske protokole tako da konfigurirate Filtriranje protokola. Te su značajke izuzetno važne za zaštitu vašeg računala prilikom komunikacije putem interneta.

Zaštita klijenta e-pošte kontrolira svu komunikaciju e-poštom, štiti od zlonamjernog koda i omogućuje vam odabir akcije koja će se poduzeti kada se otkrije zaraza.

Zaštita web pristupa nadzire komunikaciju između web preglednika i udaljenih servera te se pridržava HTTP i HTTPS pravila. Ta značajka omogućuje vam i blokiranje, dopuštanje i izuzimanje određenih URL adresa.

Filtriranje protokola napredna je zaštita za aplikacijske protokole, a pruža je modul za skeniranje programa ThreatSense. Ta kontrola radi automatski, bez obzira koristi li se web preglednik ili klijent e-pošte. Ona radi i za šifriranu (SSL) komunikaciju.