Način rada za prezentacije

Način rada za prezentacije značajka je za korisnike koji softver žele koristiti bez prekida, ne žele biti ometani skočnim prozorima te žele smanjiti korištenje CPU-a. Način rada za prezentacije može se koristiti i tijekom prezentacija koje se ne smiju prekidati antivirusnim aktivnostima. Kad je omogućen, način deaktivira sve skočne prozore i ne pokreće planirane zadatke. Zaštita sustava i dalje se izvodi u pozadini, no ne zahtijeva nikakvu aktivnost korisnika.

Kliknite Podešavanje > Računalo, a zatim kliknite prekidač uz Način rada za prezentacije kako biste ručno omogućili način rada za prezentacije. U Naprednom podešavanju (F5) kliknite Alati > Način rada za prezentacije, a zatim kliknite prekidač uz Automatski aktiviraj način rada za prezentacije prilikom izvršavanja aplikacija preko cijelog zaslonakako bi ESET Endpoint Security automatski uključio način rada za prezentacije kada se pokrenu aplikacije preko cijelog zaslona. Aktiviranje načina rada za prezentacije predstavlja mogući sigurnosni rizik pa će ikona statusa zaštite na programskoj traci postati narančasta i prikazat će se upozorenje. To upozorenje vidjet ćete i u glavnom prozoru programa u kojem će stavka Način rada za prezentacije je aktiviran biti označena narančastom bojom.

Kada odaberete mogućnost Automatski aktiviraj način rada za prezentacije prilikom izvršavanja aplikacija preko cijelog zaslona, način rada za prezentacije pokrenut će se svaki put kada pokrenete aplikaciju na cijelom zaslonu i automatski će se prekinuti nakon što zatvorite aplikaciju. To je osobito korisno za pokretanje načina rada za prezentacije odmah nakon pokretanja igre, otvaranja aplikacije na cijelom zaslonu ili pokretanja prezentacije.

Možete odabrati i stavku Automatski deaktiviraj način rada za prezentacije nakon da biste definirali nakon koliko će se minuta način rada za prezentacije automatski deaktivirati.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako je osobni firewall u interaktivnom načinu i aktiviran je način rada za igranje, možda ćete imati poteškoća pri povezivanju s internetom. To može biti problematično ako pokrenete igru koja se povezuje na internet. Obično će se od vas zatražiti da potvrdite takvu akciju (ako nije definirano nijedno komunikacijsko pravilo ili iznimka), no u načinu rada za prezentacije intervencija korisnika je deaktivirana. To možete riješiti tako da definirate komunikacijsko pravilo za svaku aplikaciju koja može biti u sukobu s ovim ponašanjem ili upotrijebite drugi filtarski način rada u osobnom firewallu. Imajte na umu i to da bi, aktivirate li način rada za prezentacije i potom posjetite web stranice ili aplikacije koje mogu predstavljati sigurnosni rizik, one mogle biti blokirane, no neće se pojaviti objašnjenje ili upozorenje jer je intervencija korisnika deaktivirana.