Konfiguriranje i korištenje pravila

Pravila predstavljaju skup uvjeta koji se koriste za smisleno testiranje svih mrežnih veza i sve akcije dodijeljene tim uvjetima. Korištenjem pravila osobnog firewalla možete definirati akciju koja će se poduzeti nakon uspostave različitih vrsta mrežnih veza. Da biste pristupili podešavanju filtriranja, idite na Napredno podešavanje (F5) > Osobni firewall > Osnovno. Neka od unaprijed definiranih pravila potvrdit će okvire dopušteni servisi (IDS i napredne mogućnosti) i ne može ih se izravno isključiti, no možete koristiti te vezane okvire kako biste to učinili.

Za razliku od prethodne verzije programa ESET Endpoint Security, pravila se procjenjuju s vrha prema dnu. Akcija prvog pravila koje se podudara primjenjuje se za svaku mrežnu vezu koja se pregledava. Ovo je važna promjena u ponašanju u odnosu na prethodnu verziju u kojoj je prioritet pravila bio automatski, a specifičnija pravila imala su veći prioritet nego općenita pravila.

Veze se mogu podijeliti na dolazne i odlazne. Dolazne veze inicira udaljeno računalo koje pokušava uspostaviti vezu s lokalnim sustavom. Odlazne veze funkcioniraju obrnuto – lokalna strana uspostavlja vezu s udaljenim računalom.

Ako se otkrije nova nepoznata komunikacija, potrebno je dobro razmisliti želite li je dopustiti ili zabraniti. Neželjene, nesigurne ili nepoznate veze predstavljaju sigurnosni rizik za sustav. Ako se uspostavlja takva veza, preporučuje vam se da posvetite osobitu pozornost udaljenoj strani i aplikaciji koja se pokušava povezati s računalom. Mnoge infiltracije pokušavaju dohvatiti i preuzeti vaše osobne podatke ili infiltrirati druge zlonamjerne aplikacije na radne stanice u koje su provalile. Osobni firewall korisniku omogućuje otkrivanje i prekid takvih veza.