Filtriranje protokola

Antivirusnu zaštitu za aplikacijske protokole pruža ThreatSense modul za skeniranje u koji su integrirane sve napredne tehnike skeniranja zlonamjernog softvera. Filtriranje protokola automatski radi neovisno o web pregledniku ili klijentu e-pošte koji se koriste. Za uređivanje šifriranih (SSL) postavki idite na Web i e-pošta > SSL.

Aktiviraj filtriranje sadržaja aplikacijskih protokola – može se koristiti za deaktivaciju filtriranja protokola. Napominjemo da brojne komponente programa ESET Endpoint Security (zaštita web pristupa, zaštita protokola za e-poštu, antiphishing zaštita, kontrola weba) ovisno o tome i neće raditi bez toga.

Izuzete aplikacije – omogućuje vam izuzimanje specifičnih aplikacija iz filtriranja protokola. Korisno kada filtriranje protokola uzrokuje probleme u kompatibilnosti.

Izuzete IP adrese – omogućuje vam izuzimanje specifičnih udaljenih adresa iz filtriranja protokola. Korisno kada filtriranje protokola uzrokuje probleme u kompatibilnosti.

Web i klijenti e-pošte – koristi se samo u operacijskim sustavima Windows XP, a omogućuje odabir aplikacija za koje se putem filtriranja protokola filtrira sav promet, neovisno o tome koji se portovi koriste.