Način rada za učenje

Značajka načina rada za učenje automatski stvara i sprema pravilo za svaku komunikaciju koja se uspostavi u sustavu. Reakcija korisnika nije potrebna jer ESET Endpoint Security sprema pravila prema unaprijed definiranim parametrima.

Taj način rada nije siguran te se preporuča samo za početnu konfiguraciju osobnog firewalla.

Aktivirajte način rada za učenje pod Napredno podešavanje (F5) > Osobni firewall > Postavke načina rada za učenje da bi se prikazale mogućnosti načina rada za učenje. Taj odjeljak sadrži sljedeće stavke:

Upozorenje: U načinu rada za učenje osobni firewall ne filtrira komunikaciju. Dopuštena je sva izlazna i ulazna komunikacija. U tom načinu rada osobni firewall ne štiti računalo u potpunosti.

Vrsta komunikacije – Odaberite pojedinačne principe stvaranja pravila za svaku vrstu komunikacije. Postoje četiri vrste komunikacije:

icon_section Ulazni promet iz pouzdane zone – Primjer dolazne veze unutar pouzdane zone bilo bi udaljeno računalo koje se nalazi unutar pouzdane zone, a pokušava uspostaviti komunikaciju s lokalnom aplikacijom koja je pokrenuta na vašem računalu.

icon_section Izlazni promet u pouzdanu zonu – Lokalna aplikacija pokušava uspostaviti vezu s nekim drugim računalom u lokalnoj mreži ili u mrežama u pouzdanoj zoni.

icon_section Ulazni internetski promet – Udaljeno računalo pokušava komunicirati s aplikacijom na vašem računalu.

icon_section Izlazni internetski promet – Lokalna aplikacija pokušava uspostaviti vezu s drugim računalom.

Svaki odjeljak omogućuje definiranje parametara koji će se dodati novostvorenim pravilima:

Dodaj lokalni port – Sadrži broj lokalnog porta mrežne komunikacije. Za potrebe odlazne komunikacije obično se generiraju nasumični brojevi. Zbog toga preporučujemo da tu mogućnost aktivirate samo za ulaznu komunikaciju.

Dodaj aplikaciju – Sadrži naziv lokalne aplikacije. Ta je mogućnost pogodna za buduća pravila na razini aplikacije (pravila koja definiraju komunikaciju za cijelu aplikaciju). Možete, primjerice, aktivirati komunikaciju samo za web preglednik ili klijent e-pošte.

Dodaj udaljeni port – Sadrži broj udaljenog porta mrežne komunikacije. Možete, primjerice, dopustiti ili uskratiti određenu uslugu povezanu sa standardnim brojem porta (HTTP – 80, POP3 – 110 itd.).

Dodaj udaljenu IP adresu / pouzdanu zonu – Udaljena IP adresa ili zona može se koristiti kao parametar za nova pravila koja definiraju sve mrežne veze između lokalnog sustava i udaljene adrese / zone. Ta je mogućnost pogodna ako želite definirati akcije za određeno računalo ili grupu umreženih računala.

Maksimalan broj različitih pravila za aplikaciju – Ako aplikacija komunicira putem različitih portova s različitim IP adresama itd., firewall u načinu rada za učenje stvorit će odgovarajući broj pravila za tu aplikaciju. To omogućuje da ograničite broj pravila koja se mogu stvoriti za jednu aplikaciju.