Protokoli e-pošte

IMAP i POP3 su najčešće korišteni protokoli za primanje e-pošte u aplikacijama klijenata e-pošte. ESET Endpoint Security omogućuje zaštitu tih protokola neovisno o korištenom klijentu e-pošte i bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte.

Provjeru IMAP/IMAPS i POP3/POP3S protokola možete konfigurirati u Naprednom podešavanju. Da biste pristupili postavci, otvorite prozor Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli za e-poštu.

Aktiviraj zaštitu protokola e-pošte – Aktivira provjeru protokola e-pošte.

Od sustava Windows nadalje, protokoli IMAP i POP3 automatski se otkrivaju i skeniraju na svim portovima. U sustavu Windows XP za sve se aplikacije skeniraju samo konfigurirani portovi koje koristi IMAP/POP3 protokol, dok se svi portovi skeniraju u aplikacijama označenima kao Web i klijenti e-pošte.

ESET Endpoint Security podržava i skeniranje IMAPS i POP3S protokola koji koriste šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security provjerava komunikaciju koja koristi SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security) protokole. Program skenira samo promet e-pošte na portovima definiranim pod Portovi koje koristi IMAPS/POP3S protokol, neovisno o verziji operacijskog sustava.

Prilikom korištenja standardnih postavki šifrirana se komunikacija ne skenira. Da biste aktivirali skeniranje šifrirane komunikacije, idite na SSL/TLS u Naprednom podešavanju, kliknite Web i e-pošta > SSL/TLS i odaberite Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP