Klijenti e-pošte

Integracija programa ESET Endpoint Security s klijentima e-pošte povećava razinu aktivne zaštite od zlonamjernog koda u porukama e-pošte. Ako je vaš klijent e-pošte podržan, ta se integracija može aktivirati u programu ESET Endpoint Security. Nakon aktivacije integracije alatna traka programa ESET Endpoint Security umeće se izravno u klijenta e-pošte (alatna traka za nove verzije klijenta Windows Live Mail se ne umeće), što omogućuje učinkovitiju zaštitu e-pošte. Postavke integracije nalaze se u odjeljku Podešavanje > Napredno podešavanje > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Klijenti e-pošte.

Integracija s klijentima e-pošte

Trenutačno su, između ostalih, podržani sljedeći klijenti e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost dodatka to da on ne ovisi o protokolu koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa. Potpuni popis podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija potražite u sljedećem članku ESET-ove baze znanja.

Čak i ako integracija nije aktivirana, modul za zaštitu klijenta e-pošte (POP3, IMAP) svejedno štiti komunikaciju e-poštom.

Odaberite mogućnost Deaktiviraj provjeru pri promjeni sadržaja ulazne pošte ako primijetite da sustav funkcionira sporije kada se služite svojim klijentom e-pošte (samo za MS Outlook). To se može dogoditi kada dohvaćate poruku e-pošte sa servera Kerio Outlook Connector Store.

E-pošta za skeniranje

Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim programskim dodacima – Kada je zaštita klijenta e-pošte klijentskim programskim dodacima deaktivirana, i dalje će biti aktivirana provjera klijenta e-pošte filtriranjem protokola.

Primljene poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru primljenih poruka.

Poslane poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru poslanih poruka.

Pročitane poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru pročitanih poruka.

Akcija koju treba izvesti na zaraženoj poruci e-pošte

Bez akcije – S tom mogućnošću program će prepoznavati zaražene privitke, ali na e-pošti neće poduzimati nikakve akcije.

Izbriši poruku e-pošte – Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.

Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u mapu Izbrisane stavke.

Premjesti poruku e-pošte u mapu – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.

Ponovno skeniraj nakon aktualizacije – Uključuje i isključuje ponovno skeniranje nakon aktualizacije baze podataka virusnih potpisa.

Prihvati rezultate skeniranja iz ostalih modula – Ako se ova mogućnost odabere, modul zaštite e-pošte prihvatit će rezultate skeniranja drugih modula zaštite (skeniranje protokola POP3, IMAP).

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da aktivirate opcije Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim programskim dodacima i Aktiviraj zaštitu e-pošte filtriranjem protokola (Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli e-pošte).