Prikazivat će se odabrani statusi aplikacija

U ovom prozoru možete aktivirati ili deaktivirati koji će se statusi aplikacija prikazivati, a koji neće. Na primjer, kada želite pauzirati antivirusnu i antispyware zaštitu ili aktivirati način rada za prezentacije. Status aplikacije prikazivat će se i ako proizvod nije aktiviran i licenca je istekla. Ta se postavka može promijeniti pomoću pravila programa ESET Remote Administrator.