Dijagnostika

Dijagnostika daje dumpove ESET procesa u slučaju pada aplikacije (npr. ekrn). Ako se aplikacija sruši, generirat će se dump. To razvojnim programerima pomaže pri uklanjanju pogrešaka i ispravljanju različitih problema s programom ESET Endpoint Security. Kliknite padajući izbornik pored značajke Vrsta dumpa i odaberite jednu od tri dostupne mogućnosti:

Odaberite Deaktiviraj (standardno) da biste deaktivirali značajku.
Mini – Bilježi najmanji skup korisnih informacija pomoću kojih bi se mogao prepoznati razlog neočekivanog pada aplikacije. Takva datoteka dumpa može biti korisna ako je prostor ograničen, no budući da sadrži ograničene informacije, pogreške koje nisu izravno uzrokovane nizom koji je bio pokrenut u vrijeme kada se problem pojavio možda se neće moći otkriti analizom takve datoteke.
Sve – Bilježi cjelokupan sadržaj sistemske memorije kad aplikacija neočekivano prestane s radom. Dump cijele memorije može sadržavati podatke iz procesa koji su bili pokrenuti prilikom prikupljanja dumpa memorije.

Aktiviraj napredno zapisivanje filtriranja protokola – Bilježi sve mrežne podatke koji prolaze kroz modul za filtriranje protoka u PCAP formatu kako bi se razvojnim programerima pomoglo u dijagnostici i otklanjaju problema povezanih s filtriranjem protokola.

Dnevnici se mogu pronaći na sljedećoj lokaciji:
C:\ProgramData\ESET\ESET Smart Security\Diagnostics\ u sustavu Vista i novijim verzijama sustava Windows ili C:\Documents and Settings\All Users\... u starijim verzijama sustava Windows.

Ciljni direktorij – Direktorij u kojem će se tijekom pada sustava generirati dump.

Otvori mapu dijagnostike – Kliknite Otvori za otvaranje tog direktorija u novom prozoru preglednika Windows explorer.