Uređivač grupe serijskih brojeva

Za dodavanje kliknite Dodaj i navedite naziv nove grupe da biste dodali novu grupu serijskih brojeva na popis grupa. Ako želite preimenovati odabranu grupu serijskih brojeva, kliknite Uredi, a za brisanje grupe serijskih brojeva kliknite Ukloni. Da biste uvezli datoteku sa serijskim brojevima uređaja, kliknite Uvezi iz datoteke. Kada završite s prilagodbom, kliknite U redu. Kliknite Odustani ako želite zatvoriti prozor Uređivač grupe serijskih brojeva bez spremanja promjena.