Računalo

U odjeljku Računalo možete konfigurirati antivirusne i antispyware postavke, odabrati način za rukovanje izmjenjivim medijima te konfigurirati HIPS (sustav za sprečavanje upada). Konfiguracijom tih značajki možete definirati napredne postavke zaštite svog računala.

Antivirusna i antispyware zaštita štiti sustav od zlonamjernih napada nadziranjem datoteka, e-pošte i internetske komunikacije. Ako se otkrije prijetnja sa zlonamjernim kodom, antivirusni modul može je eliminirati prvo blokiranjem, a zatim čišćenjem, brisanjem ili njezinim premještanjem u karantenu.

Modul Kontrola uređaja omogućuje vam skeniranje, blokiranje i prilagodbu dodatnih filtara/dopuštenja za izmjenjive medije te načina na koje korisnik može pristupati i raditi s tim uređajima.

HIPS vaš sustav štiti od zlonamjernog softvera i neželjenih aktivnosti koje negativno pokušavaju utjecati na vaše računalo. HIPS koristi naprednu analizu ponašanja u kombinaciji s mogućnostima otkrivanja prijetnji u sklopu mrežnog filtriranja za nadzor procesa koji se izvršavaju, datoteka i ključeva registra, aktivno blokirajući i sprečavajući zlonamjerne pokušaje.

Način rada za prezentacije koristan je za korisnike koji žele bez prekida raditi s nekom aplikacijom koja se izvršava na cijelom zaslonu. U načinu rada za prezentacije potisnuti su skočni prozori, zakazani zadaci i druge komponente koje bi mogle usporiti rad.