Rezidentna zaštita

Rezidentna zaštita u sustavu nadzire sve događaje povezane s antivirusnom zaštitom. U svim se datotekama skeniranjem provjerava postojanje zlonamjernog koda u trenutku njihova otvaranja, stvaranja ili pokretanja na računalu. Rezidentna zaštita se pokreće prilikom pokretanja računala.

CONFIG_AMON

Prema standardnim postavkama rezidentna zaštita pokreće se prilikom pokretanja sustava i omogućuje neometano skeniranje. U posebnim se slučajevima (kada, primjerice, postoji sukob s nekim drugim rezidentnim skenerom) rezidentna zaštita može deaktivirati poništavanjem odabira mogućnosti Automatski pokreni rezidentnu zaštitu u odjeljku Napredno podešavanje pod Rezidentna zaštita > Osnovno.

Mediji za skeniranje

Prema standardnim postavkama skeniraju se sve vrste medija radi otkrivanja potencijalnih prijetnji:

Lokalni pogoni – Nadzire sve tvrde diskove sustava.

Izmjenjivi mediji – Nadzire CD-ove i DVD-ove, USB uređaje za pohranu, Bluetooth uređaje itd.

Mrežni pogoni – Skenira sve prijavljene mrežne pogone.

Promjenu tih standardnih postavki preporučujemo samo u iznimnim slučajevima, primjerice ako nadzor određenog medija značajno usporava prijenos podataka.

Skeniraj pri

Prema standardnim postavkama sve se datoteke skeniraju prilikom otvaranja, stvaranja ili izvršavanja. Preporučujemo da zadržite standardne postavke zato što osiguravaju maksimalnu razinu rezidentne zaštite računala:

Otvaranje datoteke – Aktivira ili deaktivira skeniranje prilikom otvaranja datoteka.
Stvaranje datoteke – Aktivira ili deaktivira skeniranje prilikom stvaranja datoteka.
Izvršavanje datoteke – Aktivira ili deaktivira skeniranje prilikom izvršavanja datoteka.
Pristup izmjenjivim medijima – Aktivira se ili deaktivira skeniranje pokrenuto pristupom određenim izmjenjivim medijima s prostorom za pohranu.
Isključivanje računala – Aktivira ili deaktivira skeniranje pokrenuto isključivanjem računala.

Rezidentna zaštita provjerava sve vrste medija, a pokreću je različiti događaji u sustavu, poput pristupa datoteci. Pomoću metoda za otkrivanje u tehnologiji ThreatSense (opisane su u odjeljku Podešavanje parametara sustava ThreatSense) rezidentna zaštita može se konfigurirati tako da s novostvorenim datotekama postupa drugačije nego s postojećim datotekama. Primjerice, možete konfigurirati rezidentnu zaštitu da detaljnije nadzire novostvorene datoteke.

Radi postizanja minimalnog utjecaja na sustav pri upotrebi rezidentne zaštite već skenirane datoteke ne skeniraju se ponovno (osim ako su izmijenjene). Datoteke se ponovno skeniraju nakon svakog ažuriranja baze podataka virusnih potpisa. To se ponašanje konfigurira pomoću mogućnosti Smart optimizacija. Ako je mogućnost Smart optimizacija deaktivirana, sve se datoteke skeniraju u trenutku kada im se pristupa. Da biste promijenili tu postavku, pritisnite F5 i otvorite Napredno podešavanje da bi se otvorio prozor Antivirus > Rezidentna zaštita. Kliknite ThreatSense parametar > Ostalo i odaberite ili poništite odabir mogućnosti Aktiviraj Smart optimizaciju.