Pronađena je potencijalno neželjena aplikacija

Potencijalno neželjene aplikacije (PNA) ne moraju nužno biti zlonamjerne, ali mogu negativno utjecati na performanse računala. Takve aplikacije obično traže pristanak prije instalacije. Ako postoje na računalu, sustav se ponaša drukčije u usporedbi sa stanjem prije njihove instalacije.

Objekt – URL lokacija objekta koji se smatra potencijalno neželjenom aplikacijom.

Prijetnja – Naziv potencijalne prijetnje.

Da biste saznali više o potencijalno neželjenim aplikacijama, kliknite Zašto ESET otkriva ovu datoteku kao prijetnju? i bit ćete preusmjereni na članak PNA u našoj bazi znanja.

Da biste odabrali što učiniti s potencijalno neželjenom aplikacijom, kliknite Više informacija. Ako aplikaciju želite premjestiti u karantenu, odaberite Kopiraj u karantenu i/ili Pošalji na analizu za slanje datoteke iz karantene na analizu u laboratorij tvrtke ESET.

Ako želite prekinuti mrežnu vezu potencijalno neželjene aplikacije, kliknite Prekini vezu, a ako ipak želite ostati povezani s tom lokacijom, kliknite Bez akcije.