Korištenje trenutačnih podataka za aktivaciju novog proizvoda.

Ako već imate korisničko ime i lozinku i želite ključ licence, posjetite portal tvrtke ESET za administriranje licenci gdje svoje podatke možete pretvoriti u novi ključ licence.