Popis iznimki

Popis iznimki obično sadrži adrese e-pošte koje se mogu lažirati i koristiti za slanje spam poruka. Poruke e-pošte primljene s adrese navedene na popisu iznimki uvijek će se pregledavati da bi se utvrdilo jesu li spam poruke. Popis iznimki standardno sadrži sve adrese e-pošte iz postojećih računa klijenta e-pošte.