RD Sensor

RD (Rogue Detection) Sensor dio je programa ESET Remote Administrator namijenjen za pronalaženje računala na mreži. Praktičan je za dodavanje računala u program ESET Remote Administrator jer nije potrebno ručno traženje i dodavanje. Svako računalo pronađeno na mreži prikazuje se na web konzoli i dodaje u standardnu grupu Sve. Odavde možete poduzimati daljnje akcije s pojedinim klijentskim računalima.

RD Sensor pasivno osluškuje i otkriva računala koja su prisutna na mreži te šalje informacije o njima na ERA server. ERA server potom procjenjuje jesu li računala pronađena na mreži nepoznata ili se njima već upravlja.