Popis spam adresa

Općenito uzevši, engleski izraz "blacklist" (crni popis) označava popis nepoželjnih ili odbijenih stavki ili osoba. U virtualnom svijetu to je naziv tehnike koja omogućuje prihvaćanje poruka od svih korisnika koji se ne nalaze na takvom popisu.

Postoje dvije vrste popisa spam adresa: One koje korisnici naprave u svojoj aplikaciji za zaštitu od neželjene pošte i profesionalni, redovito aktualizirani popisi spam adresa koje stvaraju specijalizirane ustanove, a koji se mogu pronaći na internetu.

Korištenje popisa spam adresa ključan je element uspješnog blokiranja spama, ali njihovo je održavanje vrlo teško jer se nove stavke koje treba blokirati pojavljuju svaki dan. Preporučujemo da radi učinkovitijeg filtriranja spam poruka koristite i popis spam adresa i popis pouzdanih adresa.