Úrovně léčení

Rezidentní ochrana pracuje ve třech režimech léčení (pro jejich zobrazení klikněte na záložku Rezidentní ochrana souborového systému > Parametry skenovacího jádra ThreatSense).

Neléčit infikované soubory nebudou automaticky léčeny. Při detekci se zobrazí varovné okno s možností výběru akce, která se má provést. Tato úroveň je navržena pro pokročilé uživatele, kteří vědí, jak postupovat v případě infiltrace.

Standardní úroveň léčení program se pokusí infikované soubory automaticky léčit, nebo odstranit na základě předdefinované akce (v závislosti na typu infiltrace). Informace o detekci a odstranění infikovaného souboru je zobrazena informační bublinou v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud program nedokáže automaticky vybrat správnou akci, zobrazí se okno s možností výběru akce. Možnost výběru akce se zobrazí také v případě, když se předdefinovanou akci nepodaří provést.

Přísné léčení program vyléčí nebo odstraní všechny infikované soubory. Výjimku tvoří systémové soubory. Pokud je nelze vyléčit, zobrazí se výběr akce, která se má provést.

MONITOR_RED VAROVÁNÍ:

Při detekci infiltrace v archivu, bude při standardním a přísném léčení odstraněn celý archiv. Při standardním léčení bude archiv odstraněn, pouze pokud obsahuje samotný soubor s infiltrací. Při přísném léčení bude archiv odstraněn i v případě, že kromě infiltrace obsahuje další korektní soubory.