Označení zprávy jako spam

Jakákoli zpráva v e-mailovém klientovi může být označena jako spam. Označení můžete provést přes kontextové menu vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši na zprávu a vybráním možnosti ESET Endpoint Security > Přehodnotit vybranou zprávu jako spam nebo kliknutím na tlačítko Spam na panelu nástrojů ESET Endpoint Security v horní části e-mailového klienta.

Takto označená zpráva bude automaticky přesunuta do složky Nevyžádaná pošta, e-mailová adresa odesílatele však nebude přidána do seznamu spamových adres. Podobně můžete zprávu přehodnotit jako “není spam” kliknutím na ESET Endpoint Security > Přehodnotit vybranou zprávu jako není spam nebo kliknutím na Není spam na panelu nástrojů ESET Endpoint Security v horním části e-mailového klienta. Pokud zprávu ze složky Nevyžádaná pošta označíte jako Není spam, bude přemístěna do své původní složky. Označením zprávy jako Není spam nepřiřadíte adresu odesílatele do seznamu důvěryhodných adres.