Java Exploit Blocker

Java Exploit Blocker rozšiřuje stávající ochranu Exploit Blocker a zabraňuje zneužití bezpečnostních děr v doplňku Java. Zablokované vzorky jsou následně automaticky odeslány k analýze do virové laboratoře ESET pro přidání obrany před tímto vzorkem do další aktualizace virové databáze.