Vytváření výjimek z oznámení Personálního firewallu

Poté, co ESET Personální firewall detekuje škodlivou síťovou aktivitu, zobrazí na pracovní ploše upozornění s popisem události. Toto oznámení obsahuje odkaz, pomocí kterého si můžete zobrazit podrobnější informace o zablokované hrozbě a zároveň umožňuje vytvořit výjimku pro danou událost.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud síťová aplikace nebo zařízení nesprávně implementuje síťové standardy, její komunikace může být odchycena modulem IDS. V takovém případě můžete přímo ze zobrazeného oznámení  vytvořit v ESET Personálním firewallu výjimkou pro takovou aplikaci nebo zařízení.