Rozšířený PCAP protokol

Tato funkce poskytne ESET technické podpoře podrobnější informace o síťové komunikaci povolené/zablokované ESET Personálním firewallem. Tuto funkci aktivujte pouze na výzvu specialisty technické podpory. Mějte na paměti, že následně se začne generovat velké množství dat a může dojít ke zpomalení počítače.

1.Otevřete Rozšířená nastavení > Nástroje > Diagnostika a zaškrtněte možnost Aktivovat diagnostické protokolování firewallu.
2.Pokuste se znovu navodit problém.
3.Deaktivujte rozšířené protokolování.
4.PCAP protokol naleznete ve stejné složce jako diagnostické výpisy:
Microsoft Vista a novější

 C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\Diagnostics\

Microsoft XP/2003

 C:\Documents and Settings\All Users\ESET Endpoint Security\Diagnostics\