Servisní skript

Servisní skript je nástroj, který umožňuje pomocí ESET SysInspector odstranit nežádoucí objekty ze systému.

Servisní skript umožňuje exportovat celý ESET SysInspector protokol, nebo pouze vybrané části. Po exportování můžete označit nežádoucí objekty, které chcete odstranit. Poté stačí upravený protokol spustit a dojde k odstranění označených objektů.

Servisní skript je určen pokročilým uživatelům s předchozími zkušenostmi v diagnostice systémových problémů. Neodborné zásahy mohou vést k poškození operačního systému.

Příklad

Pokud máte podezření, že je počítač napaden virem, který není detekován antivirovým programem, pokračujte podle následujících kroků:

1.Spusťte ESET SysInspector a vygenerujte nový protokol o systému.
2.Vyberte první položku v sekci nalevo (ve stromové struktuře), stiskněte klávesu Shift a vyberte poslední položku pro označení všech položek.
3.Klikněte pravým tlačítkem myši na označené objekty a vyberte z kontextového menu možnost Exportovat vybrané sekce do Servisního skriptu.
4.Vybrané objekty budou vyexportovány do nového souboru.
5.Toto je nejdůležitější krok v celém procesu: otevřete uložený soubor v Poznámkovém bloku a změňte atribut - na + u všech objektů, které chcete odstranit. Ujistěte se, že jste neoznačili žádné objekty, které jsou nezbytné pro správné fungování systému.
6.Spusťte ESET SysInspector, klikněte na Soubor > Spustit servisní skript a zadejte cestu k upravenému skriptu.
7.Klikněte na OK pro spuštění skriptu.