Ovládací prvky programu

Tato sekce obsahuje popis všech ovládacích prvků dostupných v programu ESET SysInspector.

Soubor

Kliknutím na Soubor můžete uložit současný protokol pro pozdější prozkoumání, nebo otevřít dříve uložený protokol. Pokud chcete protokol zveřejnit, doporučujeme jej vygenerovat jako vhodný Připravený k odeslání (CTRL + G). V tomto případě se vynechají citlivé informace (uživatelské jméno, název počítače, oprávnění uživatele, proměnné prostředí atd.).

Poznámka: Uložené protokoly programu ESET SysInspector můžete jednoduše otevřít přetažením .xml souboru do hlavního okna. Tato funkce není z bezpečnostních důvodů dostupná ve Windows Vista.

Sekce

Umožňuje rozbalit nebo zavřít všechny sekce a exportovat vybrané části do Servisního skriptu.

Přehled

Obsahuje funkce pro snadnější navigaci v programu a další funkce, jako například vyhledávání informací online.

Nápověda

Obsahuje informace o aplikaci a dostupných funkcích.

Detaily

Toto nastavení ovlivňuje informace zobrazené v ostatních sekcích hlavního okna. V "Základním" režimu máte přístup k informacím, které se používají k nalezení běžných problémů. Ve "Středním" režimu program zobrazuje i méně používané detaily, zatímco v "Úplném" režimu ESET SysInspector zobrazí všechny informace potřebné k vyřešení specifických problémů.

Filtrování

Slouží k vyhledání podezřelých souborů nebo záznamů v systémovém registru. Nastavením posuvníku můžete filtrovat položky podle jejich úrovně rizika. Pokud je posuvník nastaven co nejvíce vlevo (Úroveň ohrožení 1), jsou zobrazeny všechny položky. Nastavením posuvníku více doprava odfiltrujete všechny položky s menší mírou rizika. Pokud je posuvník nastaven co nejvíce vpravo, program zobrazí pouze známé škodlivé položky.

Všechny položky, které mají úroveň rizika 6 až 9 mohou představovat bezpečnostní riziko. Pokud nepoužíváte bezpečnostní řešení od společnosti ESET a ESET SysInspector detekoval nebezpečné záznamy, doporučujeme zkontrolovat systém pomocí ESET Online Scanner. ESET Online Scanner je služba dostupná zdarma.

Poznámka: Úroveň rizika položky se dá rychle určit porovnáním barvy dané položky s barvou na posuvníku úrovně rizika.

Porovnat

Při porovnávání dvou protokolů můžete zobrazit všechny záznamy, pouze nově přidané nebo naopak odebrané případně nahrazené záznamy.

Hledat

Vyhledávání můžete použít pro rychlé vyhledání celého názvu záznamu nebo pouze jeho části. Výsledky vyhledávání se zobrazí v okně s detaily.

Zpět

Kliknutím na šipku zpět nebo vpřed se můžete vrátit k předchozí zobrazené informaci v okně s detaily. Místo klikání na šipky můžete použít klávesy backspace a mezerník.

Zobrazená sekce

Zobrazuje současnou sekci v navigačním okně.

Důležité: Položky označené červenou barvou jsou neznámé, proto je program označí jako potenciálně nebezpečné. Pokud je některá položka červená, neznamená to, že můžete automaticky daný soubor vymazat. Před samotným vymazáním se ujistěte, že jsou soubory skutečně nebezpečné nebo nepotřebné.