ESET SysInspector jako součást ESET Endpoint Security

ESET SysInspector můžete také otevřít přímo v ESET Endpoint Security kliknutím na záložku Nástroje > ESET SysInspector. Okno správy ESET SysInspector je velmi podobné protokolům a plánovači úloh. Všechny operace – vytvoření,  prohlížení, porovnávání, odstranění a export protokolu – jsou dostupné pomocí jednoho nebo dvou kliknutí myší.

Okno ESET SysInspector obsahuje základní informace o vytvořených záznamech jako je čas vytvoření, krátký komentář, jméno uživatele a stav.

Pro porovnání, vytvoření nebo odstranění protokolu použijte příslušná tlačítka umístěná v dolní části okna ESET SysInspector. Tyto možnosti jsou také dostupné z kontextového menu, které dále obsahuje možnost Zobrazit. Pro exportování vybraných protokolů klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Exportovat....

Podrobný popis funkcí:

Porovnat – umožňuje porovnat dva existující protokoly. To je vhodné, pokud potřebujete identifikovat změny ve stávajícím a předchozím protokolu. Pro tuto možnost musíte ze seznamu vybrat 2 záznamy.
Přidat... – vytvoří nový záznam. Před vytvořením musíte zadat krátký komentář o záznamu. Pro zjištění průběhu vytváření protokolu se podívejte do sloupce Stav. Všechny vytvořené protokoly mají stav Vytvořeno.
Odstranit/Odstranit vše – odstraní záznamy ze seznamu.
Exportovat... – uloží protokol do XML souboru (také jako zip archiv).