Navigace v programu ESET SysInspector

ESET SysInspector rozděluje několik typů informací do několika základních sekcí, které se nazývají uzly. Případně podrobnější informaci získáte rozbalením jednotlivých uzlů a zobrazením poduzlů. Pro rozbalení nebo zavření uzlu, dvakrát poklepejte na název nebo klikněte na SINSP_NAVIGATING nebo SINSP_NAVIGATING_01 vedle názvu uzlu. Při prohlížení stromové struktury uzlů a poduzlů v navigačním okně více detailů pro každý uzel naleznete v okně s popisem. Pokud prohlížíte položky v okně s popisem, další detaily pro každý typ položky mohou být zobrazeny v okně s detaily.

Následují popisy hlavních uzlů v navigačním okně a související informace v oknech popisem a detaily.

Spuštěné procesy

Tato větev obsahuje informace o aplikacích a procesech, které jsou spuštěny v době generování protokolu. V okně Popis můžete najít další informace pro každý proces, jako které knihovny proces používá a jejich umístění v systému, jméno výrobce aplikace a úroveň rizika daného souboru.

Okno Detaily obsahuje další informace o vybraných položkách v okně Popis, jako například velikost souboru, nebo jeho kontrolní součet.

Poznámka: Operační systém se skládá z několika důležitých komponent jádra systému, které běží nepřetržitě a poskytují základní funkce pro ostatní uživatelské aplikace. V některých případech jsou tyto procesy zobrazeny v protokolu ESET SysInspector s cestou začínající na \??\. Tyto symboly poskytují optimalizaci ještě před spuštěním pro těchto procesů; jsou bezpečné pro systém.

Síťová připojení

Okno Popis obsahuje seznam procesů a aplikací, které komunikují přes síť pomocí protokolu, který je vybrán v navigačním okně (TCP nebo UDP) a také vzdálenou adresu, kam se daná aplikace připojuje. Také můžete zkontrolovat IP adresy DNS serverů.

Okno Detaily obsahuje další informace o vybraných položkách v okně Popis, jako například velikost souboru, nebo jeho kontrolní součet.

Důležité záznamy v registru

Obsahuje seznam vybraných položek registru Windows, které často souvisí s různými problémy, například ty, které definují programy spouštěny po startu, browser helper objects (BHO) atd.

V okně Popis můžete zjistit, které soubory souvisí s konkrétními položkami v registru. Další informace se zobrazí v okně Detaily.

Služby

Okno Popis obsahuje seznam souborů, které jsou zaregistrovány jako služby systému Windows. Můžete si zkontrolovat, jakým způsobem se služba spouští společně se specifickými parametry souboru v okně s Detaily.

Ovladače

Seznam instalovaných ovladačů v systému.

Kritické soubory

V okně Popis se zobrazí kritické soubory spojené s operačním systémem Microsoft Windows.

Systémový plánovač úloh

Obsahuje seznam úloh naplánovaných pomocí Plánovače úloh Windows.

Systémové informace

Obsahuje detailní informace o hardwaru a softwaru společně s informacemi o nastavených globálních proměnných, uživatelských právech a systémových protokolech událostí.

Detaily souboru

Seznam důležitých systémových souborů a souborů ve složce Program Files. Další informace specifické pro soubory naleznete v oknech Popis a Detaily.

O programu

Informace o programu ESET SysInspector a seznam modulů programu.