Často kladené dotazy

Potřebuje ke svému běhu ESET SysInspector oprávnění Administrátora?

ESET SysInspector nepotřebuje pro spuštění oprávnění Administrátora, ale některé informace, které sbírá, jsou přístupné pouze pro administrátorský účet. Spuštění programu jako Standardní uživatel nebo Uživatel s omezeným oprávněním bude mít za následek shromáždění méně informací o operačním prostředí.

Vytváří ESET SysInspector soubor s protokolem?

ESET SysInspector dokáže vytvořit soubor s protokolem o konfiguraci počítače. Pro uložení souboru klikněte v hlavním menu na Soubor > Uložit protokol. Protokoly jsou ukládány v XML formátu, standardně do složky %uživatel%\Dokumenty\ s názvem souboru podle konvence "SysInspector-%NÁZEVPOČÍTAČE%-RRMMDD-HHMM.XML". Umístění a název protokolu můžete před uložením změnit, pokud si to přejete.

Jak si prohlédnu protokol ESET SysInspector?

Pro zobrazení protokolu, který vytvořil ESET SysInspector, spusťte program a klikněte v hlavním menu na Soubor > Načíst protokol. Můžete také soubor přetáhnout do okna programu ESET SysInspector. Pokud si potřebujete často prohlížet protokoly programu ESET SysInspector, doporučujeme vytvořit na Ploše zástupce souboru SysInspector.exe; poté můžete protokoly prohlížet pouhým přetažením souboru na vytvořeného zástupce. Z bezpečnostních důvodů nemusí Windows Vista/7 povolit přetahování souboru mezi okny, která mají různá bezpečnostní práva.

Je k dispozici specifikace formátu souboru s protokolem? Co SDK?

V současnosti není k dispozici ani specifikace, ani SDK, protože program je stále ve vývoji. Poté, co bude program uvolněn, můžeme tyto informace poskytnout na základě zpětné vazby a požadavků uživatelů.

Jak ESET SysInspector vyhodnotí riziko, které představuje konkrétní objekt?

Většinou ESET SysInspector přiřadí úroveň rizika objektům (soubory, procesy, klíče v registru atd.) použitím série heuristických pravidel, kterými ověří charakteristiku každého objektu, a poté zváží potenciál pro škodlivou činnost. Na základě této heuristiky se objektu přiřadí úroveň rizika od 1 - V pořádku (zelená) do 9 - Nebezpečné (červená). V levém navigačním okně jsou jednotlivé sekce zabarvené barvou podle objektu s nejvyšší úrovní rizika, který se v nich nachází.

Znamená úroveň rizika "6 - Neznámé (červená)," že je objekt nebezpečný?

Odhad programu ESET SysInspector nezaručuje, že je objekt škodlivý toto rozhodnutí by měl udělat bezpečnostní expert.ESET SysInspector je navržen pro poskytnutí rychlého souhrnu, na které objekty se má bezpečnostní expert zaměřit pro podrobnější zkoumání neobvyklého chování.

Proč se ESET SysInspector po spuštění připojuje k internetu?

Jako mnoho jiných aplikací, také ESET SysInspector je podepsán digitálním certifikátem, aby bylo možné zaručit, že software byl vydán společností ESET a nebyl modifikován. Pro ověření daného certifikátu operační systém kontaktuje certifikační autoritu pro ověření identity vydavatele softwaru. Toto je normální chování pro všechny digitálně podepsané programy pod operačním systémem Microsoft Windows.

Co je technologie Anti-Stealth ?

Technologie Anti-Stealth poskytuje efektivní detekci rootkitů.

Pokud je systém napaden škodlivým kódem, který se chová jako rootkit, uživatel může být vystaven riziku poškození, ztráty nebo odcizení dat. Bez speciálních anti-rootkit nástrojů je téměř nemožné detekovat rootkity.

Proč jsou někdy soubory označené jako "Podepsal Microsoft" a zároveň mají jiné "Jméno společnosti"?

Při pokusu identifikovat digitální podpis spustitelného souboru SysInspector nejdříve hledá digitální podpis vložený v souboru. Pokud jej najde, pro ověření se použije tato identifikace. Na druhé straně, pokud soubor neobsahuje digitální podpis, ESI začne hledat příslušný CAT soubor (Security Catalog - %systemroot%\system32\CatRoot), který obsahuje informace o zpracovávaném spustitelném souboru. V případě, že se najde patřičný CAT soubor, digitální podpis toho CAT souboru se použije při ověřovacím procesu spustitelného souboru.

Toto je důvod, proč jsou někdy soubory označené jako "Podepsal Microsoft" a zároveň mají jiné "Jméno společnosti."