Ovládaní prostřednictvím příkazového řádku

ESET SysInspector podporuje generování protokolů z příkazového řádku za použití následujících parametrů:

/gen

vygeneruje protokol přímo z příkazové řádky bez spuštění grafického rozhraní

/privacy

vygeneruje protokol bez citlivých informací

/zip

uloží výsledný protokol přímo na disk v zip archivu

/silent

tento parametr potlačí zobrazení ukazatele průběhu při generování protokolu

/blank

spustí ESET SysInspector bez vytvoření/načtení protokolu

Příklady

Použití:
Sysinspector.exe [puvodni.xml] [/gen=novy.xml] [/privacy] [/zip] [srovnani.xml]

Pro zobrazení specifického protokolu v prohlížeči použijte: SysInspector.exe .\protokol.xml
Pro vygenerování protokolu použijte: SysInspector.exe /gen=.\novyprotokol.xml
Pro vygenerování protokolu bez citlivých informací použijte: SysInspector.exe /gen=.\novyprotokol.zip /privacy /zip
Pro porovnání dvou protokolů použijte: SysInspector.exe "novy.xml" "puvodni.xml"

Poznámka: Pokud název souboru nebo složky obsahuje mezeru, měl by být zadán s uvozovkami.