Phishing

Pojem phishing definuje kriminální činnost využívající tzv. sociální inženýrství (technika manipulace s uživateli vedoucí k získávání důvěrných informací). Cílem je získat citlivé údaje, jako například hesla k bankovním účtům, PIN kódy a jiné detaily.

Phishingem označujeme falešný e-mail tvářící se důvěryhodně, který se snaží vzbudit dojem, že jeho odesílatelem je například banka nebo pojišťovna. Grafický vzhled zprávy, nebo stránka, na kterou zpráva odkazuje, je na první pohled nerozeznatelná od té, kterou instituce používá. Pod různými záminkami, například ověření přístupových údajů, zaslání částky peněz na účet atd. jsou od uživatelů získány důvěrné informace. Ty mohou být později zneužity v neprospěch poškozeného.

Nejlepší obranou proti phishingu je na takové zprávy vůbec neodpovídat. Banky a další instituce od vás prostřednictvím e-mailu nebudou nikdy vyžadovat uživatelské jméno a heslo.