Instalace

Po spuštění instalačního balíčku se zobrazí průvodce, který vás provede celým procesem instalace.

DŮLEŽITÉ: Před spuštěním instalace ESET Endpoint Security se ujistěte, že na počítači není nainstalován žádný jiný antivirový program. Současný běh dvou a více antivirových programů na jednom počítači může vést k vzájemné nekompatibilitě, proto doporučujeme odinstalovat všechny ostatní antivirové programy. V ESET Databázi znalostí naleznete nástroje pro odinstalaci nejrozšířenějších antivirových programů (článek je dostupný v angličtině a některých dalších jazycích).

INSTALLATION_WELCOME

V dalším kroku se zobrazí licenční ujednání. Přečtěte si jej, vyberte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním a pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Další.

INSTALLATION_EULA

Poté, co odsouhlasíte licenční ujednání a kliknete na tlačítko Další, budete vyzváni na konfiguraci ESET LiveGrid®. ESET LiveGrid® pomáhá bezprostředně informovat společnost ESET o nových hrozbách a tím chránit zákazníky. Tento systém funguje na principu odeslání podezřelých vzorků do virové laboratoře společnosti ESET, kde jsou analyzovány a na základě získaných dat je vytvořena aktualizace virové databáze.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET

Dalším krokem je nastavení detekce potenciálně nechtěných aplikací. Potenciálně nechtěné aplikace nemusí být nutně škodlivé, ale mohou negativně ovlivnit chování operačního systému. Více informací naleznete v kapitole Potenciálně nechtěné aplikace. Další nastavení instalace můžete konfigurovat kliknutím na tlačítko Pokročilé nastavení (například pokud chcete instalovat produkt ESET do jiné složky nebo chcete naplánovat automatickou kontrolu po dokončení instalace).

INSTALLATION_DETECTION

Kliknutím na tlačítko Instalovat zahájíte instalaci produktu.