Vytvoření pravidla

Seznam vytvořených pravidel a výjimek. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrdíte aplikování pravidel. Případně se pomocí tlačítka Zpět vraťte a povolte jinou zablokovanou komunikaci.