Problém se vzdáleným zařízením

V tomto okně se zobrazí vzdálená IP adresa, pro kterou Personální firewall blokuje příchozí i odchozí komunikaci. Pomocí rozbalovacího menu můžete specifikovat Časový interval, ve kterém došlo k problému. Po vybrání konkrétní IP adresy klikněte na tlačítko Další.