Panel nástrojů v Mozilla Thunderbird

Ochrana Mozilla Thunderbird pracuje jako zásuvný modul (plug-in). Po instalaci ESET Endpoint Security se v Mozilla Thunderbird zobrazí nový panel nástrojů, který umožňuje konfigurovat možnosti ochrany.

Spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako spam. Po označení se odešle "otisk" zprávy na centrální server s databází charakteristik nevyžádané pošty. V případě, že stejný "otisk" odešle větší počet lidí, bude tato zpráva v budoucnu vyhodnocena jako spam.

Není spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako není spam.

Spamová adresa (přidání do seznamu spamových adres na tzv. blacklist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam spamových adres. Zprávy z těchto adres budou automaticky označovány jako spam.

Upozornění: Při odesílání nevyžádané pošty se využívá tzv. spoofing, kdy se skutečný odesílatel maskuje za jinou e-mailovou adresu.

Důvěryhodná adresa (přidání do seznamu důvěryhodných adres na tzv. whitelist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam důvěryhodných adres. Zprávy z těchto adres nebudou nikdy automaticky označované jako spam.

ESET Endpoint Security – dvojitým kliknutím na ikonu se otevře program ESET Endpoint Security.

Znovu zkontrolovat zprávy – umožní ruční spuštění kontroly e-mailů. Více informací naleznete v kapitole ochrana poštovních klientů.

Možnosti kontroly – otevře okno s nastavením ochrany poštovních klientů.

Nastavení antispamu – otevře okno s nastavením antispamové ochrany.

Seznamy adres – otevře okno antispamové ochrany, které umožňuje definovat seznam vyloučených, důvěryhodných a spamových adres.

Poznámka: Pro kontrolu nevyžádané pošty na IMAP účtech musíte v programu Thunderbird povolit možnost Make the messages in my Inbox available when I am working offline (Account Settings> Offline & Disk Space). Tímto nastavením zajistíte stažení zpráv ihned po přijetí, což je potřebné pro korektní fungování kontroly zpráv.

Uživatelské rozhraní

Zobrazit ikony – na panelu nástrojů zobrazí ikony představující možnosti programu.

Zobrazit text – u ikon se zobrazí text s popisem.

Text vpravo – text s popisem se zobrazí vpravo vedle ikony.

Malé ikony – na panelu nástrojů se zobrazí malé ikony.

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů v Mozilla Thunderbird, klikněte v hlavním menu na Zobrazit > Panely nástrojů a vyberte možnost ESET Endpoint Security.