Přidání úlohy – název a typ úlohy

Zadejte název úlohy a vyberte její typ:

Spuštění externí aplikace
Údržba protokolů
Kontrola souborů spouštěných při startu
Vytvoření záznamu o stavu počítače
Volitelná kontrola počítače
Prvotní kontrola
Aktualizace

Provedení úlohy vyberte datum a čas, kdy chcete úlohu spustit.

Úloha nebude spuštěna v případě, pokud je počítač nebo notebook napájen z baterie. V případě počítače se tímto rozumí napájení z UPS. Proto nastavte další provedení úlohy:

Při dalším naplánovaném termínu
Jakmile to bude možné
Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (definovaný v poli Čas od posledního spuštění)