Opakování úlohy

Zadejte název úlohy a vyberte četnost opakování:

Jednou – úloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase,
Opakovaně – úloha se provede opakovaně každých x hodin,
Denně – úloha bude provedena každý den ve stanovený čas,
Týdně – úloha bude provedena v určitý den v týdnu ve stanovený čas,
Při události – úloha bude provedena po určité události.

Pokud chcete minimalizovat dopad na systémové zdroje při běhu notebooku na baterii nebo počítače z UPS, aktivujte možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie.