Přidání úlohy – při události

Úloha bude provedena při jedné z následujících událostí:

Při každém startu počítače,
Při prvním startu počítače během dne,
Při modemovém připojení na internet/připojení do VPN,
Při úspěšné aktualizaci virové databáze,
Při úspěšné aktualizaci programových komponent,
Při přihlášení uživatele na počítač,
Při zjištění hrozby.

 

Pokud plánujete provedení úlohy při akci, můžete nastavit minimální interval mezi dvěma provedeními úlohy. Například, pokud se přihlašujete na počítač vícekrát za den, nastavením intervalu na 24 hodin se tato úloha provede pouze při prvním přihlášení a poté až následující den.