Přidání úlohy – denně

Úloha bude prováděna opakovaně každý den ve stanoveném čase.