Spuštění volitelné kontroly

Pokud nechcete kontrolovat celý disk, ale pouze specifickou oblast, vyberte možnost Volitelná kontrola kliknutím v hlavním okně na záložku Kontrola počítače > Volitelná kontrola a ve stromové struktuře vyberte cíle kontroly.

Cíle kontroly slouží k výběru objektů (operační paměť, jednotky, sektory, soubory a složky), které mají být zkontrolovány. Cíl vyberte ve stromové struktuře, která zobrazuje seznam dostupných zařízení v počítači. Rozbalovací menu Cíle kontroly umožňuje vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Podle nastavení profilu – vybere cíle nastavené ve vybraném profilu kontroly.
Výměnné disky – vybere diskety, USB flash disky, CD/DVD.
Lokální disky - vybere lokální pevné disky v počítači.
Síťové disky – vybere namapované síťové disky.
Bez výběru zruší výběr cílů.

Prázdný řádek pod stromovou strukturou slouží pro rychlý přesun ke zvolenému cíli, nebo k přímému zadání požadovaného cíle. Přímé zadání požadovaného cíle je možné pouze v případě, že není ve stromové struktuře proveden žádný výběr (v rozbalovacím menu Cíle kontroly je vybrána možnost Bez výběru).

SCAN_CUSTOM

Infikované soubory nejsou léčeny automaticky. Kontrolou bez léčení můžete získat přehled o aktuálním stavu bezpečnosti počítače. V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, zaškrtněte vpravo dole možnost Kontrolovat bez léčení. Kliknutím na Nastavit můžete následně na záložce Parametry skenovacího jádra ThreatSense pomocí rozbalovacího menu Léčení nastavit 3 úrovně léčení kontrolovaných souborů. Informace o provedené kontrole se uloží do protokolu.

Pro kontrolu můžete použít předdefinované profily v rozbalovacím menu Profil kontroly. Standardním profilem je Smart kontrola počítače. Dále jsou dostupné dva předdefinované profily pojmenované Hloubková kontrola počítače a Kontrola počítače z kontextového menu. Navzájem se liší odlišným nastavením parametrů skenovacího jádra ThreatSense. Kliknutím na tlačítko Nastavit... zobrazíte podrobné nastavení. Dostupné možnosti v sekci Ostatní jsou popsány v kapitole nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense.

Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny provedené v nastavení kontroly, včetně výběru ve stromové struktuře.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat spustíte kontrolu počítače s nastavenými parametry.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat jako Administrátor spustíte kontrolu po účtem Administrátora. Tuto funkci použijte v případě, že aktuálně přihlášený uživatel nemá dostatečná práva pro kontrolu složek. Mějte na paměti, že tlačítko není dostupné, pokud uživatel nemůže provádět UAC operace jako administrátor.