Pozastavit naplánovanou kontrolu

Kontrola může být pozastavena a odložena. Nastavte hodnotu pro možnost Pozastavit plánované kontroly o max. (min), pokud chcete odložit kontrolu počítače na později.