Obnovit všechna nastavení v této sekci na standardní

Vrátí nastavení na standardní hodnoty definované společností ESET. Prosím, mějte na paměti, že po kliknutí na tlačítko Obnovit na standardní nebude možné akci vrátit zpět.

Obnovit obsah tabulek – po aktivování této možnosti se odstraní všechna ručně i automaticky přidaná pravidla, úlohy i profily.