Obnovit všechna nastavení na standardní

Veškeré nastavení programu včetně jednotlivých modulů se vrátí do stavu, v jakém byla po nové instalaci.