Aktualizace programu

Pravidelná aktualizace ESET Endpoint Security je základním předpokladem pro zajištění maximální bezpečnosti systému. Modul Aktualizace se stará o to, aby byl program stále aktuální pomocí aktualizace virové databáze stejně jako aktualizováním jednotlivých programových komponent.

Informace o aktuálním stavu aktualizace jsou zobrazovány na záložce Aktualizace v hlavním okně programu. Obsahuje informaci o datu a čase poslední úspěšné aktualizace, zda je virová databáze aktuální, případně jestli není potřeba program aktualizovat. Číselné označení verze virové databáze je funkční odkaz vedoucí na webové stránky společnosti ESET s podrobnými informacemi o nových vzorcích, které aktualizace zahrnuje.

Aktualizace se kontrolují, stahují a instalují automaticky, ale můžete ověřit dostupnost aktualizací kdykoli kliknutím na tlačítko Aktualizovat. Pro správnou funkčnost programu a ochranu proti škodlivému software je nezbytné aktualizovat virovou databázi a programové komponenty. Věnujte pozornost konfiguraci a průběhu aktualizací. Pokud jste produkt do této chvíle neaktivovali, budete k tomu vyzváni. Po kliknutí na tlačítko Aktivovat produkt zadejte licenční klíč.

icon_details_hover Poznámka:

Pokud jste ESET Endpoint Security aktivovali offline licenčním souborem, ve kterém není obsaženo uživatelské jméno a heslo, při pokusu o aktualizaci ze serverů ESET se zobrazí chyba Aktualizace virové databáze skončila chybou. Mějte na paměti, že v tomto případě můžete stahovat aktualizovat pouze z mirroru.

Licenční klíč jste obdrželi po nákupu nebo registraci ESET Endpoint Security. informací navštivte ESET Databázi znalostí.

Poznámka:

PAGE_UPDATE

Poslední úspěšná aktualizace – zobrazuje datum, kdy se program naposledy aktualizoval. Pokud nevidíte dnešní datum, virová databáze nemusí být aktuální.

Verze virové databáze – zobrazuje číslo verze virové databáze. Číslování určuje výrobce a číslo poslední verze je možné najít na internetových stránkách společnosti ESET.

Průběh stahování

Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat se spustí proces stahování. Zároveň se zobrazí průběh stahování souboru aktualizace a zbývající čas do konce. Kliknutím na tlačítko Přerušit se aktualizace zastaví.

PAGE_UPDATE_02

MONITOR_ORANGE DŮLEŽITÉ:

Za normálních okolností, při pravidelné a úspěšném stahování aktualizací, se v okně Aktualizace zobrazuje zpráva: Aktualizace není potřeba - virová databáze je aktuální. Pokud tomu tak není, program není aktualizován a zvyšuje se riziko infiltrace. V takovém případě doporučujeme co nejdříve aktualizovat virovou databázi. V opačném případě se zobrazí jedno z následujících oznámení:

Virová databáze je zastaralá – tato chyba se zobrazí po neúspěšném kontaktování serveru při pokusu o aktualizaci virové databáze. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat nastavení aktualizací. Mezi nejčastější důvody patří chybná aktivace nebo špatně nastavené připojení k internetu.

S výše uvedeným chybovým hlášením souvisí i následující dvě hlášení o neúspěšné aktualizaci:

1.Program není aktivován – v hlavním okně program přejděte na záložku Nápověda a podpora, kde klikněte na tlačítko Správa licence. Poté vyberte způsob aktivace a postupujte podle kroků na obrazovce.

PAGE_UPDATE_04

2.Chyba při stahování souborů aktualizace – při pokusu o stažení souboru aktualizace došlo k chybě. Chyba může souviset s nesprávným nastavením připojení k internetu. Doporučujeme zkontrolovat připojení k internetu (otevřením jakékoliv webové stránky ve webovém prohlížeči). Rovněž doporučujeme zkontrolovat, zda je počítač připojen k internetu, a ověřit, zda poskytovatel internetu nemá výpadek připojení.

PAGE_UPDATE_03

icon_details_hover Poznámka:

Pro více informací navštivte ESET Databázi znalostí.