Seznámení s uživatelským prostředím

Hlavní okno produktu ESET Endpoint Security je rozděleno na dvě hlavní části. Pravá část slouží k zobrazování informací, přičemž její obsah závisí na vybrané možnosti v levém menu.

Následuje popis jednotlivých záložek hlavního menu v levé části okna:

Stav ochrany – v přehledné formě poskytuje informace o stavu ochrany ESET Endpoint Security,

Kontrola počítače – umožňuje nastavit a spustit tzv. Smart nebo volitelnou kontrolu počítače a kontrolu výměnných médií. Také můžete zopakovat naposledy provedenou kontrolu.

Aktualizace – zobrazuje informace o aktualizacích virové databáze,

Nastavení – obsahuje možnosti nastavení ochrany pro Počítač, Síť a Web a mail.

Nástroje – zajišťuje přístup k protokolům, statistikám ochrany, sledování aktivity, spuštěným procesům, plánovači, karanténě, síťovým spojením, nástroji ESET SysInspector a ESET SysRescue pro vytvoření záchranného CD. Dále zde naleznete možnost pro odeslání vzorku k analýze do virových laboratoří společnosti ESET.

Nápověda a podpora – poskytuje přístup k nápovědě, ESET Databázi znalostí a webové stránce společnosti ESET. Dále zde můžete přímo vytvořit dotaz na technickou podporu, v dolní části okna naleznete diagnostické nástroje a informace o aktivaci produktu.

PAGE_HOME

Na záložce Stav ochrany jsou zobrazeny informace o bezpečnosti a úrovni ochrany počítače.  Zelená ikona a informace Maximální ochrana znamená, že je zajištěna maximální úroveň ochrany.

V tomto okně dále naleznete odkazy na často používané funkce ESET Endpoint Security a informace o poslední aktualizaci virové databáze.

Co dělat, pokud systém nepracuje správně?

Při plné funkčnosti ochrany má ikona Stavu ochrany zelenou barvu. V opačném případě je barva červená nebo žlutá a není zajištěna maximální ochrana. Zároveň jsou na záložce Stav ochrany zobrazeny bližší informace o stavu jednotlivých modulů a návrh na možné řešení problému pro obnovení maximální ochrany. Stav jednotlivých modulů můžete změnit kliknutím na záložku Nastavení a vybráním požadovaného modulu.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED        Červená barva stavu ochrany, symbol "!" a informace Není zajištěna maximální ochrana signalizuje kritické problémy. Možné příčiny jsou:

Antivirová a antispywarová ochrana je vypnutá – antivirovou a antispywarovou ochranu znovu aktivujete kliknutím na Zapnout rezidentní ochranu na záložce Stav ochrany nebo Zapnout antivirovou a antispywarovou ochranu na záložce Nastavení.
Antivirová ochrana není funkční – nepodařilo se inicializovat virový skener. Většina součástí ESET Endpoint Security nebude funkční. Restartujte počítač, případně přeinstalujte produkt.
Anti-Phishingová ochrana není funkční – tato funkce vyžaduje další součásti programu, které neběží.
Firewall je vypnutý – v tomto případě ikona ochrany změní barvu na červenou a zobrazí se bezpečnostní upozornění vedle položky Síť. Znovu zapnout ochranu můžete kliknutím na Zapnout filtrování.
Inicializace firewallu se nezdařila – firewall je vypnutý z důvodu problému s integrací do systému. Restartujte počítač co nejdříve.
Virová databáze je zastaralá / Moduly nejsou aktuální – nemáte staženou nejnovější verzi virové databáze. Aktualizujte virovou databázi.
Program není aktivován nebo Licence vypršela –  v tomto případě ikona ochrany změní barvu na červenou. Program nebude možné od této chvíle aktualizovat. Pro prodloužení licence doporučujeme řídit se instrukcemi zobrazenými v okně s upozorněním.
HIPS je vypnutý – v rozšířeném nastavení aktivujte HIPS.
ESET LiveGrid® je vypnutý – v rozšířeném nastavení aktivujte kontrolu souborů vůči cloudovému reputačnímu systému.
Není naplánována pravidelná aktualizace – ESET Endpoint Security nebude kontrolovat dostupnost aktualizací.
Technologie Anti-Stealth je vypnutá – pro její aktivování klikněte na Zapnout Anti-Stealth.
Rezidentní ochrana souborového systému je dočasně pozastavená – rezidentní ochrana byla vypnuta uživatelem a počítač není chráněn před hrozbami. Pro její aktivování klikněte na Zapnout rezidentní ochranu.

icon_details_hover Poznámka:

Pokud spravujete <%PN%> prostřednictvím ESET Remote Administrator a máte na produkt aplikovanou politiku, v závislosti na nastavení definované v politice nemusí být odkaz aktivaci funkce/vyřešení problému funkční (bude zašedlý).

MONITOR_ORANGE        Žlutá barva stavu ochrany, symbol "i" a informace ESET vyžaduje vaši pozornost nepředstavuje kritický problém. Možné příčiny jsou:

Ochrana přístupu na web je vypnutá – znovu zapnout ji můžete kliknutím na bezpečnostní upozornění a možnost Zapnout Ochranu přístupu na web.
Blíží se konec platnosti licence – v tomto případě ikona ochrany změní barvu na žlutou a zobrazí vysvětlení. Poté, co licence vyprší, se program přestane aktualizovat a ikona ochrany změní barvu na červenou.
Ochrana proti zapojení do botnetu je dočasně pozastavena – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout ochranu proti zapojení do botnetu.
Ochrana proti síťovým útokům (IDS) je dočasně pozastavena – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout ochranu proti síťovým útokům (IDS).
Antispamová ochrana je dočasně pozastavena – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout antispamovou ochranu.
Filtrování obsahu webu je dočasně pozastaveno – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout filtrování obsahu webu.
Správa zařízení je dočasně pozastavená – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout Správu zařízení.
Dočasná změna nastavení je aktivní – je možné dočasně konfigurovat nastavení, které je jinak striktně vynucené politikou z ESET Remote Administrator. Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ERA.

V případě, že není možné problém vyřešit, klikněte v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora a zobrazte nápovědu nebo přejděte do ESET Databáze znalostí. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc, můžete odeslat dotaz na technickou podporu. Specialisté technické podpory ESET vám odpoví v co nejkratším možném čase a pomohou vám s řešením problému.