Filtrování obsahu webu

V sekci Filtrování obsahu webu můžete konfigurovat nastavení filtrování obsahu webu, které vám umožňuje chránit vaše zaměstnance a nastavit omezení pro používání zařízení a služeb. Cílem je zabránit zaměstnancům v přístupu na stránky s nevhodným nebo škodlivým obsahem.

Filtrování obsahu webu umožňuje blokovat webové stránky, které mohou obsahovat nevhodný obsah. Kromě toho můžete jako zaměstnavatel/administrátor zakázat přístup na 27 předdefinovaných kategorií webových stránek, které jsou dále rozděleny na více než 140 podkategorií.

Standardně je Filtrování obsahu webu vypnuté. Pro zapnutí této funkce přejděte do Rozšířeného nastavení (dostupného po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložku Web a mail > Filtrování obsahu webu. Následně vyberte možnost Zapnout filtrování obsahu webu pro aktivaci Filtrování obsahu webu. Kliknutím na Změnit na řádku Pravidla získáte přístup k Editoru pravidel.

Pomocí možnosti Zpráva na zablokované webové stránce a Obrázek na zablokované webové stránce můžete upravit podobu obrazovky, která se zobrazí uživateli při přístupu na blokovanou stránku.

MONITOR_GREEN Tip:

Příklad zprávy zobrazené při přístupu na blokovanou stránku: Tato webová stránka byla zablokována z důvodu nevhodného nechtěného obsahu. Pro více informací kontaktujte svého administrátora. Obrázek můžete vložit jako URL (http://vasedomena.cz/test.jpg) nebo použít síťovou cestu. Vlastní obrázek by měl mít rozlišení 90x30, v opačném případě budou jeho rozměry upraveny.

Pro zablokování přístupu na všechny webové stránky a povolení jen konkrétních využijte seznamy blokovaných/povolených adres.