Volitelná kontrola počítače

Důležitou součástí ESET Endpoint Security je tzv. volitelná kontrola (On-demand), která umožňuje vlastní kontrolu pevných disků, jednotlivých složek a souborů v počítači. Z bezpečnostního hlediska je žádoucí, aby kontrola počítače byla spouštěna nejen při podezření na infikované soubory, ale v rámci prevence i průběžně. Hloubkovou kontrolu pevného disku doporučujeme provádět v určitých časových intervalech, aby byly detekovány případné viry, které v době zápisu na disk nebyly zachyceny Rezidentní ochranou. Taková situace může nastat, pokud byla rezidentní ochrana v té době vypnutá nebo virová databáze zastaralá, případně soubor v době zápisu na disk program nebyl vyhodnocen jako vir.

SCANNER_MAIN

K dispozici jsou dva typy kontroly počítače. Smart kontrola rychle prohledá systém a nevyžaduje nastavovat žádné další parametry kontroly. Volitelná kontrola umožňuje výběr z předdefinovaných profilů kontroly a cílů kontroly.

Více informací o procesu kontroly naleznete v kapitole Průběh kontroly.

Smart kontrola

Smart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň. Více informací o typech léčení se dozvíte v kapitole Léčení.

Volitelná kontrola

Volitelná kontrola umožňuje výběr z předdefinovaných profilů kontroly a cílů kontroly. Výhodou Volitelné kontroly je možnost přizpůsobit parametry kontroly. Nastavenou konfiguraci můžete uložit do uživatelských profilů, které se dají využít při opakované kontrole.

Pro výběr cílů kontroly klikněte na Kontrola počítače > Vlastní kontrola a z rozbalovacího menu vyberte Cíle kontroly nebo je vyberte ručně ze stromové struktury. Cíle kontroly můžete definovat také přímým zadáním cesty k souboru nebo složce. Pokud chcete spustit pouze kontroly systému, a neléčit případné infiltrace, zaškrtněte možnost Zkontrolovat bez léčení. K dispozici jsou tři úrovně léčení, které můžete definovat po kliknutí na Nastavit... > Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Léčení.

Provádění volitelné kontroly s vlastními parametry je určeno pokročilým uživatelům, kteří již mají zkušenosti s používáním antivirových programů.

Kontrola výměnných médií

Podobně jako Smart kontrola – spustí rychlou kontrolu výměnných médií (CD/DVD/USB), které jsou aktuálně připojené k počítači. To může být užitečné ve chvíli, kdy si přeje zkontrolovat obsah připojeného USB zařízení k počítači na škodlivý software a další potenciální hrozby.

Tuto kontrolu můžete také spustit kliknutím na Volitelná kontrola a vybráním možnosti Výměnné disky z rozbalovacího menu Cíle kontroly.

Pomocí rozbalovacího menu Akce po kontrole můžete nastavit akci, kterou chcete provést po dokončení kontroly.

Vypnout po dokončení kontroly – pomocí této možnosti automaticky vypnete počítač po dokončení kontroly. Po dokončení kontroly se potvrzovací dialog s odpočtem 60 sekund a vypnutí počítače můžete přerušit kliknutím na tlačítko Zrušit.

icon_details_hoverPoznámka:

Doporučujeme spouštět kontrolu počítače alespoň jednou za měsíc. Kontrolu je možné nastavit i jako naplánovanou úlohu pomocí Nástroje > Plánovač.