Síť

Personální firewall zajišťuje kontrolu všech spojení mezi sítí a daným systémem, přičemž umožňuje na základě definovaných pravidel tato jednotlivá spojení povolit nebo zablokovat. Chrání před útoky ze vzdálených počítačů a umožňuje blokování některých potenciálně nebezpečných služeb. Dále zajišťuje funkci IDS/IPS a kontrolu obsahu přenášeného aplikačními protokoly, díky čemuž dokáže zabránit zobrazení potenciálně nechtěného obsahu. ESET Endpoint Security vás rovněž upozorní při připojení k nezabezpečené bezdrátové síti nebo síti se slabým zabezpečením, které lze snadno prolomit.

Nastavení personálního firewallu naleznete na záložce Nastavení v části Síť, kde je možné rychle měnit režim filtrování. Detailní nastavení zpřístupníte kliknutím na ozubené kolečko GEAR > Nastavit..., případně jej v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) naleznete na záložce Personální firewall.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) – tato funkce analyzuje obsah síťové komunikace a chrání vás před síťovými útoky. Ochranu proti síťovým útokům můžete dočasně deaktivovat pomocí přepínače MODULE_ENABLED.

Ochrana proti botnetu – tato funkce zajišťuje ochranu před škodlivým kódem, který se počítač snaží zapojit do botnetu. Ochranu proti zapojení do botnetu můžete dočasně deaktivovat pomocí přepínače MODULE_ENABLED.

Připojené sítě – v této části se zobrazí sítě, ke kterým jste připojeni. Po kliknutí na ozubené kolečko můžete nastavit režim ochrany v síti.

Síťové adaptéry – po kliknutí se zobrazí dialogové okno s přehledem síťových adaptérů a k nim přiřazeným profilům firewallu společně s důvěryhodnou zónou. Pro více informací přejděte do kapitoly Síťové adaptéry.

Seznam dočasně blokovaných IP adres – zobrazí seznam IP adres, ze kterých byl zjištěn útok na tento počítač, a z tohoto důvodu byla dočasně zablokována komunikace z těchto adres.

Průvodce řešením problémů – pomáhá s řešením problémů se síťovou komunikací, kterou ovlivnil ESET Personální firewall. Pro více informací přejděte do kapitoly Průvodce řešením problémů.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Po kliknutí na ozubené kolečko GEAR vedle Personálního firewallu se zobrazí kontextové menu s následujícími možnostmi:

Nastavit... – otevře rozšířené nastavení Personálního firewallu, kde můžete detailně definovat režimy filtrování.

Blokovat veškerou komunikaci – Každá příchozí a odchozí komunikace je Personálním firewallem bez upozornění uživatele zablokována. Použití této možnosti je vhodné při podezření na možná kritická bezpečnostní rizika, která vyžadují odpojení systému od sítě. Pokud je komunikace zablokována, obnovíte ji po kliknutí na Povolit veškerou komunikaci.

Dočasně vypnout firewall – je opačnou funkcí k výše zmiňovanému blokování veškeré komunikace. Při použití této možnosti je filtrování komunikace Personálním firewallem úplně vypnuto a všechna příchozí i odchozí spojení jsou povolena. Pokud je firewall vypnutý, obnovíte jej kliknutím na Zapnout firewall.

Automatický režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na automatický.

Interaktivní režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na interaktivní.