Síťová spojení

V okně Síťová spojení je zobrazen seznam spojení, která jsou navázána, nebo čekají na navázání spojení. Tím získáte přehled o aplikacích, které komunikují se vzdálenou stranou.

PAGE_EPFW_STATUS

V prvním řádku se nachází jméno aplikace, aktuální rychlost přenášených dat a celkové množství přenesených dat. Seznam připojení dané aplikace s podrobnými informacemi rozbalíte kliknutím na +.

Sloupce

Aplikace/Lokální IP – název aplikace, lokální IP adresy a porty, na kterých probíhá komunikace.

Vzdálená IPIP adresa a port vzdáleného počítače.

Protokolpoužitý transportní protokol.

Rychlost ven/Rychlost dovnitřaktuální rychlost odchozích a příchozích dat.

Odesláno/Přijatocelkový objem přijatých a odeslaných dat.

Zobrazit detaily – zobrazí podrobné informace o spojeních.

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci nebo IP adresu zobrazíte následující možnosti:

Kliknutím na Nastavení zobrazených spojení... zobrazíte rozšířené nastavení Síťového spojení, kde jsou dostupné následující možnosti:

Překládat IP adresy na názvy počítačů je-li to možné, síťové adresy se uvádějí ve formě názvu DNS, nikoli v číselné podobě IP adresy,

Zobrazovat pouze TCP spojení mezi spojení jsou zahrnuta pouze ta, která patří k protokolu TCP,

Zobrazit naslouchající spojení zobrazena jsou také spojení, ve kterých neprobíhá komunikace, ale port je v systému otevřený a čeká na spojení,

Zobrazit spojení v rámci počítače zobrazí se také spojení, jejichž vzdáleným protějškem je lokální systém. Jedná se o spojení typu localhost.

Rychlost aktualizace – slouží pro nastavení intervalu, ve kterém se budou automaticky obnovovat informace o aktivních síťových spojeních,

Aktualizovat nyní – znovu načte/obnoví okno Síťové spojení.

Následující dvě možnosti se zobrazí pouze po kliknutí na aplikaci nebo proces, nikoli na aktivní spojení:

Dočasně zablokovat komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude zakázáno. Při vytvoření nového spojení se použije nastavení ze standardního pravidla firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla a zóny,

Dočasně povolit komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude povoleno. Při vytvoření nového spojení se použije nastavení ze standardního pravidla firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla a zóny.