Panel nástrojů v MS Outlook

Ochrana Microsoft Outlook pracuje jako zásuvný modul (plug-in). Po instalaci ESET Endpoint Security se v Microsoft Outlook zobrazí nový panel nástrojů, který obsahuje možnosti antivirové/antispamové ochrany.

Spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako spam. Po označení se odešle "otisk" zprávy na centrální server s databází charakteristik nevyžádané pošty. V případě, že stejný "otisk" odešle větší počet lidí, bude tato zpráva v budoucnu vyhodnocena jako spam.

Není spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako není spam.

Spamová adresa (přidání do seznamu spamových adres na tzv. blacklist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam spamových adres. Zprávy z těchto adres budou automaticky označovány jako spam.

MONITOR_RED Upozornění:

Při odesílání nevyžádané pošty se využívá tzv. spoofing, kdy se skutečný odesílatel maskuje za jinou e-mailovou adresu. Buďte tedy obezřetní.

Důvěryhodná adresa (přidání do seznamu důvěryhodných adres na tzv. whitelist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam důvěryhodných adres. Zprávy z těchto adres nebudou nikdy automaticky označované jako spam.

ESET Endpoint Security – dvojitým kliknutím na ikonu se otevře program ESET Endpoint Security.

Kontrola zpráv – umožňuje ručně spustit kontrolu zpráv a vybrat přijaté zprávy, které chcete znovu zkontrolovat. Více informací naleznete v kapitole ochrana poštovních klientů.

Možnosti kontroly – otevře okno s nastavením ochrany poštovních klientů.

Nastavení antispamu – otevře okno s nastavením antispamové ochrany.

Seznamy adres – otevře okno antispamové ochrany, které umožňuje definovat seznam vyloučených, důvěryhodných a spamových adres.