Vyhledávání v protokolu

Protokoly obsahují různé druhy záznamů o důležitých systémových událostech. Prostřednictvím funkce filtrování můžete zobrazit pouze záznamy určitého druhu.

Zadejte klíčové slovo do pole Hledat text:, které chcete vyhledat. Pokud chcete vyhledávat klíčové slovo pouze v konkrétních sloupcích, změňte filtrování v rozbalovacím menu Hledat ve sloupcích.

Typy záznamů označte jeden nebo více typů záznamů z rozbalovacího menu:

Diagnostické obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,
Informační obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy,
Varování obsahují varovné zprávy a kritické chyby,
Chyby obsahují chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritické chyby,
Kritické chybyobsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany, Personálního firewallu, atd...).

Časové období zadejte časové období, za které chcete zobrazit výsledky,

Hledat pouze celá slova vyberte tuto možnost, pokud chcete vyhledávat pouze slova tak, jak jste je zadali,

Rozlišovat velká a malá písmena – zapněte tuto možnost, pokud chcete při vyhledávání rozlišovat velikost písmen.

Hledat směrem nahoru – prohledá záznamy, které se v protokolu nacházejí od daného záznamu výše.